HR-SKILLS oferuje Klientom usługi rekrutacyjne dostosowane do ich potrzeb. W sytuacji kiedy obsadzamy stanowiska niższego szczebla lub kiedy podaż pracowników z danej branży jest duża, rekrutację należy przeprowadzić metodą search & selection opierającą się na pozyskaniu kandydatów poprzez ogłoszenia w mediach....
 czytaj więcej... 

Wykorzystanie metodologii Direct Search oznacza poszukiwania bezpośrednie osób na wyższe stanowiska menedżerskie oraz specjalistów z wąskiej branży. Mogą to być pracownicy różnego szczebla, ale posiadający bardzo specyficzne umiejętności i dobrze znający swoją branżę...
 czytaj więcej... 

Elementem każdego procesu rekrutacyjnego jest badanie i ocena możliwości kandydata - potencjalnego pracownika. Najbardziej popularnym narzędziem oceny jest wywiad. Należy jednak pamiętać, że dodatkowe, cenne wskazówki możemy pozyskać dzięki testom psychologicznym...
 czytaj więcej... 

Profesjonalne doradztwo karier ma na celu pomóc osobom próbującym odnaleźć się na rynku pracy: absolwentom szkół wyższych, osobom, które zostały zwolnione lub które chcą zmienić miejsce zatrudnienia, a od dawna nie szukały aktywnie pracy...
 czytaj więcej...